Systemy audiowizualne odgrywają coraz częściej znaczącą rolę w budynkach mieszkalnych, siedzibach firm i obiektach użyteczności publicznej. Dzięki zaawansowanym technologiom oraz pełnej automatyce pozwalają na łatwą dystrybucję dużej ilości sygnałów audio-video. Zapewniamy wsparcie dla firm w postaci wykonania odpowiednich instalacji dopasowanych do określonych potrzeb.Mogą to być zarówno proste aranżacje z wykorzystaniem TV, projektora i ekranu, jak i bardziej zaawansowane projekty, w których nie mniejszą rolę odgrywać będzie dźwięk czy inteligentne sterowanie całym systemem. Nasze usługi obejmują rozwiązania dla firm w postaci budowy i wyposażenia sal konferencyjnych, sale projekcyjne dla szkół, systemy nagłośnienia w obiektach rozrywkowych takich jak dyskoteki, puby czy wyposażenie w media restauracji, hoteli itp. Oferujemy także wykonanie popularnych ostatnio ścian video. Zapewniamy rozwiązania oparte maksymalnie na 25 ekranach ułożonych w systemie 5x5.

TEHAIX SYSTEMY AUDIOWIZUALNE Sp. z o.o.
62-000 Września, ul. Kilińskiego 24/22
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000953477, NIP: 7773385359 , REGON: 521222912, Kapitał zakładowy 16.000,00 zł