TEHAIX SYSTEMY AUDIOWIZUALNE Sp. z o.o.
60-185 Skórzewo, ul. Poznańska 131/1
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000953477, NIP: 7773385359 , REGON: 521222912, Kapitał zakładowy 15.000,00 zł