TEHAIX SYSTEMY AUDIOWIZUALNE Sp. z o.o.
62-000 Września, ul. Kilińskiego 24/22
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000953477, NIP: 7773385359 , REGON: 521222912, Kapitał zakładowy 16.000,00 zł