Automatyka budynkowa daje możliwość sterowania różnymi urządzeniami. Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami.
Za pośrednictwem informacji, która pochodzi z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, prowadząc do maksymalizacji, funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa, a także do minimalizacji kosztów eksploatacji.
Za pomocą przycisków, pilotów radiowych, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, czy smart TV możesz sterować oświetleniem, roletami, alarmem, monitoringiem, ogrzewaniem, nagłośnieniem, urządzeniami w ogrodzie.
Pamiętaj!
Inteligentny budynek dostosowuje się do Twoich potrzeb.