Monitoring IP

Monitoring IP to system nadzoru wizyjnego, budowany jest na bazie sieci komputerowych i łączy teleinformatycznych....

Sale konferencyjne

Systemy audiowizualne odgrywają coraz częściej znaczącą rolę w budynkach mieszkalnych, siedzibach firm i obiektach użyteczności publicznej.....

Sieci komputerowe

Sieci komputerowe stały się niezbędnym narzędziem niemal we wszystkich dziedzinach życia społecznego....

Nagłośnienie obiektów

Sieci komputerowe stały się niezbędnym narzędziem niemal we wszystkich dziedzinach życia społecznego....

Automatyka budynkowa daje możliwość sterowania różnymi urządzeniami. Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami.
Za pośrednictwem informacji, która pochodzi z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, prowadząc do maksymalizacji, funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa, a także do minimalizacji kosztów eksploatacji.
Za pomocą przycisków, pilotów radiowych, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, czy smart TV możesz sterować oświetleniem, roletami, alarmem, monitoringiem, ogrzewaniem, nagłośnieniem, urządzeniami w ogrodzie.
Pamiętaj!
Inteligentny budynek dostosowuje się do Twoich potrzeb.